Image

Miło nam poinformować, iż złożony przez Gminę Tarnowiec wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013  został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 27 sierpnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostanie podpisana Umowa o przyznaniu dotacji w kwocie blisko 400 tys. złotych.  

Wyżej wymieniony wniosek pn.: „Remont urządzeń budowlanych – placów postojowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Roztoki i Wrocanka” współfinansuje inwestycję wartą ponad 641 tys. złotych. Jej realizacja przewidziana jest do końca 2009 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach tego samego programu złożony został wniosek pn.:

„Remont urządzenia budowlanego - placu postojowego przy kościele parafialnym w Gliniku Polskim”

Wnioskodawcą była Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa Robotnika w Gliniku Polskim, wniosek przygotowany został przy pomocy pracowników UG w Tarnowcu. Kwota operacji wynosi ponad 106 tys. złotych - przyznana dotacja w ramach PROW 2007-2013 to ponad 80 tys. złotych.  

Celem powyższych operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej, funkcjonalności miejsc publicznych oraz poprawę estetyki miejscowości wchodzących w skład Gminy Tarnowiec.