W dniu 9.02. 2010 r. w Domu Ludowym we Wrocance odbyła się noworoczna choinka wraz z balem karnawałowym dla dzieci. Było to kolejne z cyklu spotkań profilaktycznych, organizowanych pod hasłem ŻYJ WESOŁO BAW SIĘ ZDROWO. Impreza zorganizowana została przez Szkołę Podstawową i radę rodziców we Wrocance, Gminę Tarnowiec oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bal uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej we Wrocance, oraz gry i zabawy przygotowane przez animatorów kultury Małgorzatę Foremny i Bogusława Packa.

264_3776.JPG264_3730.JPG264_3736.JPG264_3794.JPG264_3787.JPG264_3743.JPG264_3783.JPG264_3710.JPG264_3826.JPG264_3718.JPG264_3874.JPG264_3759.JPG264_3745.JPG264_3807.JPG264_3868.JPG264_3701.JPG264_3876.JPG264_3822.JPG264_3774.JPG264_3810.JPG264_3788.JPG264_3867.JPG264_3856.JPG264_3690.JPG264_3687.JPG264_3724.JPG264_3832.JPG264_3851.JPG264_3727.JPG264_3825.JPG264_3855.JPG264_3763.JPG264_3857.JPG264_3835.JPG264_3799.JPG264_3808.JPG264_3761.JPG264_3789.JPG264_3760.JPG264_3711.JPG264_3714.JPG264_3716.JPG264_3871.JPG264_3686.JPG264_3800.JPG264_3833.JPG264_3781.JPG264_3834.JPG264_3864.JPG264_3713.JPG264_3722.JPG264_3689.JPG264_3793.JPG264_3765.JPG264_3853.JPG264_3869.JPG264_3824.JPG264_3778.JPG264_3756.JPG264_3815.JPG