Cannot find wizyta_biskupa_glinik subfolder inside /jbip/images/stories/wizyta_biskupa_glinik/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/2.1.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.3.27
15 maja 2009 roku gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Biskupa Kazimierza Górnego. Ksiądz Biskup obejrzał program artystyczny, na który złożyły się poezje Marii Konopnickiej i Władysława Bełzy oraz pieśni patriotyczne. Następnie Ksiądz Biskup przemówił do uczniów, nauczycieli i rodziców. W swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność za kształcenie i wychowywanie dzieci w duchu patriotycznym. Na zakończenie błogosławił zebranym mówiąc: „Niech Królowa Polski opiekuje się wami i uprasza potrzebne błogosławieństwo Boże, a radość z pełnionego posłannictwa niech wypełnia wasze serca".