Dnia 5 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim odbył się IX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt. „Moja ulubiona piosenka”, w którym uczestniczyły dzieci z oddziałów zerowych z Roztok, Czeluśnicy, Wrocanki, Łubna Szlacheckiego, Nowego Glinika, Glinika Polskiego i przedszkolaki z Tarnowca.Honorowy patronat nad Festiwalem objął w tym roku Radny Gminy Tarnowiec Pan Wiesław Gaweł, który ufundował książki dla oddziałów zerowych. Mali wykonawcy ujęli publiczność i komisję konkursową wdziękiem, swoim profesjonalizmem i humorem. Uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody ufundowane przez Gminę Tarnowiec oraz uczestniczyli we wspólnym poczęstunku. W uroczystości wzięły udział również dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą chodziły do oddziału zerowego w naszej szkole. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodycze od Pana Wójta Gminy Tarnowiec Bogusława Wójcika i Pana radnego Wiesława Gawła.

100_4790.JPG100_4669.JPG100_4795.JPG100_4763.JPG100_4730.JPG100_4679.JPG100_4789.JPG100_4769.JPG100_4800.JPG100_4783.JPG100_4744.JPG100_4671.JPG100_4670.JPG100_4812.JPG100_4746.JPG100_4723.JPG100_4720.JPG100_4728.JPG100_4814.JPG100_4664.JPG100_4711.JPG100_4761.JPG100_4733.JPG100_4813.JPG100_4675.JPG100_4691.JPG100_4797.JPG100_4777.JPG100_4782.JPG100_4683.JPG100_4742.JPG100_4698.JPG100_4724.JPG100_4787.JPG100_4808.JPG100_4736.JPG100_4697.JPG100_4780.JPG100_4686.JPG100_4717.JPG100_4810.JPG100_4801.JPG100_4805.JPG100_4807.JPG100_4774.JPG100_4694.JPG100_4756.JPG100_4672.JPG100_4725.JPG100_4703.JPG