W dniu 4 lipca 100-lecie swojego istnienia obchodziły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Roztok i Brzezówki. Zaproszone jednostki sztandarowe z Gminy Tarnowiec jak i z poza jej granic zgromadziły się przy remizie OSP w Roztokach, skąd uroczyście przemaszerowały na plac przy Szkole Podstawowej w Roztokach, gdzie odbyły się główne uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli  m.in. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Janusz Konieczny, Prezes Zarzadu Oddz. Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Tadeusz Kiełbasa, Wiceprezes Zarzadu Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu dh Mieczysław Wietecha, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik wraz z Przewodniczącym Rady  Gminy Tadeuszem  Śmietaną.

Po powitaniu przybyłych gości odczytano historię jednostek obchodzących swój jubileusz. Społeczność wsi Brzezówka ufundowała sztandar dla swojej jednostki OSP, który poświęcony został podczas Mszy Świętej odprawionej na placu przy Szkole Podstawowej w Roztokach. Następnie sztandary obydwu jednostek zostały odznaczone i udekorowane. Ceremonii tej dokonał Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Janusz Konieczny . Medale i odznaczenia otrzymali także liczni druhowie strażacy oraz wiele osób zaangażowanych we współpracę z OSP.

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Janusz Konieczny podczas swojego wystąpienia pogratulował wyróżnionym strażakom i działaczom oraz przekazał najserdeczniejsze życzenia jednostkom obchodzącym swój jubileusz.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrowali wspólnie Kapelan strażaków Gminy Jasło ks. Prałat Wacław Rybka oraz Kustasz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu ks. dr Stanisław Mazur.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ponownie pod budynek remizy  strażackiej, gdzie Wanda Piekarska, córka Piotra Sobonia, założyciela miejscowej jednostki OSP, odsłoniła pamiątkową  tablicę. Ks.dr Stanisław Mazur poświęcił  figurę św. Floriana patrona strażaków, wykonaną przez byłego strażaka OSP Roztoki - rzeźbiarza Marka Bojko.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek dla zaproszonych gości oraz festyn przy remizie.

102_6019.JPG102_5977.JPG102_5986.JPG102_5956.JPG102_6042.JPG102_5975.JPG102_5970.JPG102_6016.JPG102_5973.JPG102_6014.JPG102_6033.JPG102_5988.JPG102_6038.JPG102_5972.JPG102_6052.JPG102_6035.JPG102_5949.JPG102_5952.JPG102_6000.JPG102_5980.JPG102_5945.JPG102_6071.JPG102_6002.JPG102_5990.JPG102_6044.JPG102_6034.JPG102_5991.JPG102_5981.JPG102_6084.JPG102_6081.JPG102_5982.JPG102_6083.JPG102_6009.JPG102_6007.JPG102_6047.JPG102_5954.JPG102_5948.JPG102_5957.JPG102_6057.JPG102_6082.JPG102_6004.JPG102_5958.JPG102_6055.JPG102_6079.JPG102_6001.JPG102_5964.JPG102_6054.JPG102_5955.JPG102_6073.JPG102_5987.JPG102_6037.JPG102_5996.JPG102_6039.JPG102_6010.JPG102_6060.JPG102_5993.JPG102_6022.JPG102_6006.JPG102_5961.JPG102_6012.JPG102_6025.JPG102_6003.JPG102_5965.JPG102_5994.JPG102_5997.JPG102_6067.JPG102_5992.JPG102_5995.JPG102_6018.JPG102_6020.JPG102_6059.JPG102_5950.JPG102_6076.JPG102_5989.JPG102_6005.JPG102_5947.JPG102_5968.JPG102_5969.JPG102_5978.JPG102_6011.JPG102_6074.JPG102_5967.JPG102_5960.JPG102_6056.JPG102_6085.JPG102_6029.JPG102_6026.JPG102_6028.JPG102_5971.JPG102_6045.JPG102_5985.JPG102_6040.JPG102_5946.JPG102_6078.JPG