Apelujemy do mieszkańców Gminy Tarnowiec o nie korzystanie z usług zbierania odpadów RTV i AGD przez nieznane osoby, firmy nie posiadające stosownego zezwolenia Wójta Gminy Tarnowiec na odbiór odpadów.

Powyższy apel spowodowany jest tym iż w dniu 10 maja br. w miejscowości Dobrucowa przy drodze przez las zaleziono dwa nielegalne wysypiska zużytego sprzętu RTV, AGD pozbawionego części nadających się do sprzedaży (części metalowych).

Wszelkie akcje dotyczące legalnego odbioru odpadów będą ogłaszane na stronie internetowej Gminy Tarnowiec i poprzez sołtysów wsi.

Inne akcje zbierania odpadów są nie legalne, o przypadkach takich akcji prosimy informować Wójta Gminy (tel. 134436940 lub 134436910) lub zgłaszać na Posterunku Policji w Tarnowcu (tel. 134438373).

Zdjęcia przedstawiają nielegalne wysypisko w Dobrucowej, jeżeli ktoś był świadkiem zbiórki lub wyrzucania tych śmieci prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Tarnowcu lub Posterunkiem Policji w Tarnowcu, który prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

100_7534.JPG100_7530.JPG100_7531.JPG100_7532.JPG100_7536.JPG100_7533.JPG100_7535.JPG100_7537.JPG