31 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”.  Prezes  Maria Tomasik dokonała podsumowania półrocznego działania Klubu. Za sukces uznała organizację dwóch spotkań  z cyklu „Twórcza Wyobraźnia”, które promowały działalność twórczą w gminach.  Finalizowany jest także projekt wydania tomiku poetyckiego członków Klubu, który ukaże się jeszcze w tym roku. Następnie M. Bielamowicz,  J. Gałuszka, B. Samborska czytali wiersze o matce. Ciekawy poetycko był wiersz-list  B. Rodak, w którym podmiotem lirycznym jest mały chłopiec, zapewniający matkę o swojej czarodziejskiej mocy. Filozofię świętowania kontemplowała A. Bal w wierszu Błąkanina świąteczna. M. Tomasik oddała hołd pracy rolnika. O tym, dlaczego warto odwiedzić  Jasło i Biecz, przekonywała K. Pilch:

Leżą dzielni chłopcy, los ich w boju zbratał.

Mieli oni piękny pogrzeb, bo nad nimi Bóg zapłakał.

Leżą długie lata na Jasielskiej Ziemi.

Pamiętajmy o nich ciągle, dzięki nim żyjemy.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na temat rozmaitych trendów w poezji, roli koloru i funkcji neologizmów. Na kolejne spotkanie obiecali napisać ludowe haiku.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy - Zostały po nas słowa z cyklu „Literackie spacery po Jasielszczyźnie”. Dla poetów z Klubu wystawa była interesująca z  powodu silnej reprezentacji poezji ludowej (St. Fuczek, M. Kurowskiej i P. Wenca) i faktu, że na osobnej antyramie pojawiła się patronka Klubu, Michalina Kurowska.

MBP w Jaśle

michalina maj 018.jpgmichalina maj 022.jpgmichalina maj 001.jpgmichalina maj 008.jpgmichalina maj 009.jpg