W dniu 20 czerwca br. o godz. 11:00 w siedzibie firmy LOTOS Jasło S.A. przy ulicy 3 Maja 101 (Sala Konferencyjna - I piętro) odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu plastycznego „Uwolnić odblaski” w ramach realizowanej przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku. akcji pod hasłem „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”.

Do organizatora Konkursu nadesłano 109 prac plastycznych pod hasłem „Uwolnić odblaski” w ramach akcji „LOTOS - Bezpieczna droga do szkoły”. Prace rysunkowe zostały wykonane dowolną techniką przez dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego (listę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Do konkursu nadesłano prace z gmin: Skołyszyn, Osiek Jasielski, Krempna, Dębowiec, Nowy Żmigród, Brzyska, Tarnowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło.

Jury, które obradowało w dniu 30 maja 2011 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Wiktoria Forystek (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu)
II miejsce: Krzysztof Białoń (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej)
III miejsce: Robert Brągiel (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)
Wyróżnienie: Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej)
Wyróżnienie: Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
Wyróżnienie: Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach)
Wyróżnienie: Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle)
Wyróżnienie: Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie)
Wyróżnienie: Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Załężu)
Wyróżnienie: Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

Skład komisji konkursowej:

Agata Pucykowicz - przewodnicząca (regionalista)
Wojciech Tomkiewicz - wiceprzewodniczący (dyrektor GOK w Korczynie)
Dorota Krygowska - członek (inspektor ds. BRD w WORD Krosno)
Stanisław Witusik - członek (prezes OSP w Załężu)
Damian Palar - członek (redaktor naczelny portal terazJaslo.pl)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą!

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jkmird.pl/