Odpowiedzi na kilka pytań odnoście kolektorów słonecznych, na które otrzymaliśmy od firmy Info Solution:

1) Czy obiekt instalacji układu solarnego musi być zamieszkały w chwili składania wniosku?

W chwili składania wniosku budynek nie musi być zamieszkały, ale na etapie planowanej instalacji(II połowa 2012 r. – 2015 r.) budynek musi być w takim stanie technicznym, który umożliwia instalację, a także jej wykorzystanie, czyli faktyczny rozbiór c.w.u po zainstalowaniu.

2) Czy wniosek może dotyczyć obiektów w budowie?

Wniosek może dotyczyć obiektów w budowie.

3) Czy jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie na dwa obiekty (domy)? Jeżeli tak to czy składa dwa odrębne wnioski?

Jeden właściciel może złożyć więcej niż jeden wniosek.

4) Co wchodzi w skład instalacji?

W skład instalacji wchodzi komplet urządzeń, tj.           

 1. Kolektory słoneczne
 2. Grupa pompowa
 3. Regulator
 4. Zestaw przyłączeniowy kolektora
 5. Podgrzewacz – zasobnik z wężownicą
 6. Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
 7. Stacja pompowa
 8. Regulator solarny
 9. Naczynie zbiorcze
 10. Zestaw tulei zanurzeniowej
 11. Zestaw montażowy
 12. Przewody przyłączeniowe
 13. Rury łączące
 14. Płyn glikolowy
 15. Orurowanie budynku
 16. System mocowania        
 17. Projekt techniczny i instalacja

5) Czy szacowana wartość w „Wystąpieniu do Mieszkańców” obejmuje koszty Inżyniera Kontraktu, obsługę Projektu, promocję?

Obejmuje całość kosztów.

6) Czy możliwy jest udział w Projekcie osoby, która posiada od kilku lat kolektory słoneczne, ale z powodu większego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową wymagane jest dołączenie dodatkowych paneli (dot. paneli rurowych)? Czy możliwa jest modyfikacja istniejącej instalacji o nowe kolektory?

Możliwe jest jedynie zainstalowanie całej nowej instalacji.

7) Czy wpłaty Mieszkańców mają być jednakowe dla typów instalacji, czy wg kosztorysów?

Wpłaty będą stałe dla trzech typów instalacji

Typ A – do 3 ech osób

Typ B – do 5 osób

Typ C – powyżej 5 osób

8) Czy po 5 latach instalacja może być zmodyfikowana, np. o wpięcie do centralnego ogrzewania?

Po obowiązkowym okresie trwałości projektu (okres musi wynosić co najmniej 5 lat, ale Program Szwajcarski sugeruje 10 lat)  system przejdzie na własność mieszkańca.

Wtedy każdy może go modyfikować wg życzenia.

9) Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec dzierżawi dom lub mieszkanie, ma podpisaną umowę długoterminową, na okres powyżej 5 lat, nie krócej jednak niż do 2020 r.(zakładany koniec okresu trwałości Projektu). Stan prawny jest uregulowany. Czy Mieszkaniec może uczestniczyć w Projekcie?

Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.

10) Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec dzierżawi dom lub mieszkanie, na okres powyżej 5 lat, ale ten okres kończy się przed 2020 r.? Czy Mieszkaniec może uczestniczyć w Projekcie?

Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.

11) Co w sytuacji, jeżeli Mieszkaniec nie zdąży uregulować stanu prawnego w sądzie przed planowanym terminem podpisania umowy z Gminą?

Mieszkaniec musi być właścicielem budynku oraz mieszkańcem Gminy biorącej udział w Projekcie.