Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż na pniu drzew w ilości 3 sztuki. Przedmiotowe drzewa znajdują się nad pot. Czarny w miejscowości Gliniczek. Szczegółowe informacje udziela Kierownik Nadzoru Wodnego w Jaśle (tel. 134464034) . Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2012 r. o godzinie 12:00 brzeg lewy km 0-150 - 0-200 dz. nr ewid. 118.

Cena minimalna - wierzba - 9 zł za mp;

Cena minimalna - pozostałe gatunki - 20 zł za mp.

Proszę o posiadanie na miejscu przetargu dowodu osobistego.