Uczniowie szkół gimnazjalnych w Tarnowcu, Łubnie Szlacheckim i Umieszczu otrzymali na początku bieżącego roku nowe tablice interaktywne typu SmartBoard®.

Tablica interaktywna to nowoczesna pomoc dydaktyczna pełniąca funkcję wielkiego monitora komputerowego reagującego na dotyk.

Tablica umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki Microsoft Office, strony WWW, zdjęcia, filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Prowadzący zajęcia lub uczeń, stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście można pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mai, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Główne zalety tablicy interaktywnej to między innymi:

- Skuteczna, interaktywna i wzbogacona prezentacja -  uczniowie/słuchacze są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na omawianym zagadnieniu,

- Intuicyjna i łatwa obsługa – pasek ikon jest zawsze dostępny pod ręką a oprogramowanie dodatkowo umożliwia zdefiniowanie najczęściej wykorzystywanych funkcji,

- Lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu  poprzez możliwość  robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej,

- Możliwość obserwacji na dużym ekranie,  analizy i natychmiastowego opisu obiektów i zjawisk mikroskopowych przez wszystkich uczestników zajęć w tym samym czasie,

- Możliwość prowadzenia na żywo pokazów i eksperymentów na lekcjach biologii, przyrody, chemii, fizyki oraz omawiania wyników w oparciu o widoczne na tablicy wykresy, tabele, zestawienia, do których na bieżąco można wprowadzać dane,

- Stały dostęp do informacji  - wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych lub w innych klasach w następnych latach.  Dodatkowo można je umieścić na serwerze szkolnym lub rozesłać uczniom pocztą e-mail.

Prezentację tablicy SmartBoard, można zobaczyć tutaj:

DSC04812.JPGDSC04799.JPGDSC04806.JPGDSC04807.JPGDSC04803.JPGDSC04814.JPG