Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu zawiadamia mieszkańców Tarnowca, Dobrucowej, Sądkowej i Roztok, że w dniu 22.022012 roku (środa) w godz. 8:00 - 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego spowodowana brakiem energii elektrycznej.

 Dyrektor ZBGK
Grzegorz Nosal