Urząd Gminy Tarnowiec

zwraca się z prośbą o wspólne propagowanie akcji

„NIE! Dla wypalanych traw”

To akcja, która co roku jest wznawiana, ale z przyczyn bliżej „nieokreślonych” nie przynosi pożądanego efektu, dlatego co roku jest rozpowszechniana na nowo.

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r (Dz.U.04.92.880 tekst jedn.) Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

W chwili zauważenia zagrożenia Nie bójmy się reagować; zawsze możemy zwrócić uwagę podpalaczowi, jednak bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest poinformowanie straży pożarnej i policji.

Przez naszą postawę chronimy nie tylko świat roślinny i zwierzęcy ale również nasz. To my w szeregu łańcuchu biologicznego stoimy najwyżej i to my musimy zadbać o całą pozostałą resztę.

Rozumie, że wypalanie jest najprostszą formą uprzątnięcia zeszłorocznych  „zaległości”. Ale czy w dzisiejszej dobie traktorów, kosiarek i innej motoryzacji koszenie nieużytków czy ugorów sprawia nam tak dużo trudności czy po prostu wynika to z naszego lenistwa i niedbałości.

Pamiętaj, że leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia.

Podpalacze zgodnie z art. 131  cyt. wyżej ustawy podlegają karze aresztu albo grzywny a od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych z funduszów Unii Europejskiej.

Aby walka stała się skuteczna "podpalacze" muszą się znaleźć pod presją  opinii publicznej. Ich złe czyny muszą być zauważane i przez współmieszkańców.

Zapraszamy do wspólnej akcji pod tytułem

„NIE! Dla wypalanych traw”.