Uprzejmie informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami celem zgłaszania ewentualnych uwag do tego projektu.

- Storna ministerstwa - projekt rozporządzenia.