Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia o konkursie na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.