Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Polonii i Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w wolnej Polsce z coraz większą radością. To najlepszy czas, by przypominając o tradycjach, korzeniach i tożsamości narodowej, wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski, Biało-czerwona flaga jest znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty, a Święto ~ chwilą, w której głębiej odczuwamy naszą przynależność do niej. Te dwa dni są doskonałą, okazją, by wzmacniać w Polakach obywatelskie więzi, zakorzeniając je w najpiękniejszych kattach naszej liistorii.

Kolejny już raz, 2 i 3 maja, na biało-czerwotio podświetlony zostanie Pałac Prezydencki. Pragnąłbym bardzo, aby w tych dniach, również inne budynki publiczne, a także domy, ulice, place i inne miejsca na wsiach, w miastach i miasteczkach zostały udekorowane na biało-czerwono,

Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o przyłączenie się do akcji „Majówka z Polską" oraz o pomoc w rozpowszechnianiu i umacnianiu tradycji, promującej przywiązanie do barw narodowych. Jestem przekonany, że jest to zbieżne z zadaniami wysokich urzędów, które Państwo reprezentują. Tak postrzegam publiczną misję, którą powierzyli nam wyborcy - by również łączyć ich w świętowaniu tego, co wspólne. Najpiękniej udekorowane lub podświetlone symboliczne budowle lub miejsca chciałbym wyróżnić w Dniu Samorządu Terytorialnego. W tym szczególnym okresie zachęcam również do noszenia biało-czerwonych kotylionów.

W ubiegłym roku na mój apel o przyłączenie się do wspólnych obchodów w ramach akcji „Majówka z Polską", pozytywnie odpowiedziało wiele instytucji, organizacji oraz osób prywatnych. Głęboko wierzę, że również w tym roku nasze wspólne działania w dniach 2 i 3 maja sprawią, że Polaków połączy coś radosnego, ale też ważnego. Byśmy mocniej niż zwykle - razem — poczuli się obywatelami jednego państwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski