Zgodnie z zatwierdzonym Projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu kołowego Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o, informuje, że w dniu 07.05.2012r. w godz. 7.00 - 19.00 dla wykonania robót torowych polegających na wymianie nawierzchni kolejowej i podsypki odbędzie się zamknięcie przejazdu kolejowego w km 53,502 na linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ciągu drogi nr 1889 Tarnowiec - Sądkowa.

Oznakowanie zmiany organizacji ruchu dokona F.H.U. „BROSS" Tarnów z siedzibą przy Placu Więźniów Auschwitz 1, 33-100 w Tarnowie - osoba do kontaktu: Pan Mirosław Mrzygłód tel. 781 600 030. Roboty torowe wykona firma PNUIK Kraków Sp. z 0.0. - Kierownik robót Pan Andrzej Lada tel. 664 925 208.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie naszych potrzeb wykonania robót.