Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, już po raz piąty organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności wykształcenia nawyku noszenia odblasków oraz rozpoznawania i tym samym unikania zagrożeń na drodze.

Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Klubu lub na nasz adres korespondencyjny do 25 maja 2012 roku. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać na odwrocie pracy: dane uczestnika (imię i nazwisko autora pracy), nazwę i adres szkoły (klasa, tytuł pracy), imię i nazwisko oraz podpis zgłaszającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej szkoły oraz oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Z poważaniem,
Józef Biernacki
prezes JKMiRD