Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu zawiadamia mieszkańców Tarnowca, Dobrucowej, Sądkowej i Roztok, że w dniu 16.05.2012 roku (środa) w godz. 8.30-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego spowodowana brakiem energii elektrycznej.

Dyrektor ZBGK
Grzegorz Nosal