Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu zatrudni głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu.

Kandydat musi spełniać warunki art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Oferty proszę składać w bibliotece. Informacje - tel.: 13 44 248 21