Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Mam przyjemność poinformować, że wzorem lat ubiegłych, Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego - Edycja 2012". Ma on na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej w Województwie Podkarpackim.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród mieszkańców Państwa Gminy oraz zachęcanie do zgłaszania kandydatów. Państwa zaangażowanie świadczyć będzie o dostrzeganiu ważnej i trudnej roli sołtysa, jako aktywnego uczestnika, organizatora i bezpośredniego reprezentanta mieszkańców sołectwa.

Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl w zakładce poświęconej Województwu Podkarpackiemu.

W konkursie przewidziano wyróżnienie dla 9 sołtysów, uhonorowane nagrodami rzeczowymi o wartości do 1 300,00 zł oraz nagrodę rzeczową dla zwycięzcy, „Sołtysa Roku 2012" o wartości do 3 300,00 zł.

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 28 września br. na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Sołtys Roku - Edycja 2012".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku/listopadzie br. w Rzeszowie.

Licząc na Państwa zgłoszenie, pozostaję z wyrazami szacunku,

Zastępca Dyrektora Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adam Skiba