OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zmianami),

zawiadamia się

że Wójt Gminy Tarnowiec decyzją znak: WG-6733.3.2012 z dnia 19.07.2012r. odmówił Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a Warszawa działającej przez pełnomocnika Waldemara Struglińskiego, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec”, polegającej na:

  • budowie wieży kratowej o wysokości 52,5m n.p.t. pod instalację telefonii komórkowej,
  • ułożeniu kabli antenowych łączących anteny zawieszone na wieży z urządzeniami stacji umieszczonymi w kontenerze telekomunikacyjnym,
  • usytuowaniu kontenera telekomunikacyjnego posadowionego na gruncie u podnóża wieży o wymiarach 2,5mx4m i wysokości nie przekraczającej 3m,
  • montażu anten sektorowych: BSA005 GSM 900 - 6szt. zawieszonych na poziomie 49m n.p.t., i BSA 001 GSM 1800 - 3szt. zawieszonych na poziomie 46m n.p.t. oraz anteny radioliniowej RLA 23-03 zawieszonej na poziomie 43m n.p.t. w miejscowości Umieszcz gm.Tarnowiec na działce nr ewid. 278/1.

Ww. decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowiec (pokój nr.8).

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik