W trakcie realizacji rządowego programu - "Wyprawka szkolna 2012", zostaną od 1.10.2012r. zmienione (podniesione) kryteria dochodowe do wysokości 456 zł netto oraz świadczenie rodzinne do kwoty 539 zł.

Będzie można składać dodatkowe wnioski u dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w dniach od 1.10.2012r. - 5.10.2012r. Nabór dotyczy uczniów uczęszczających do klas I - IV spełniających nowe kryteria dochodowe.