OGŁOSZENIE

dla przedstawicieli sołectw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z Gminy Tarnowiec

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz utworzeniem Zespołu Jasielskiej Agory dla Gminy Tarnowiec, Wójt Gminy zaprasza na spotkanie organizacyjne połączone z wyborem członków Zespołu, w skład którego wejdzie do 5 przedstawicieli sołectw gminnych oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Spotkanie przedstawicieli sołectw odbędzie się w dniu 11 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 15:00, natomiast spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 12 marca 2013r. (wtorek) o godz. 16:30. Spotkania odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Podczas spotkania przekazane zostaną Państwu informacje w zakresie szczegółów funkcjonowania Jasielskiej Agory.