Wszystkie sprawy związane z użytkowaniem lasu właściciele mogą załatwiać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, (pokój nr 207, II piętro) w godzinach pracy urzędu albo w czasie dyżurów pełnionych w gminach przez pracowników nadzorujących.
Aby dokonać zgłoszenia drewna do cechowania należy wypełnić druk zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego lub pobrać w urzędzie gminy albo w trakcie dyżurów pełnionych w gminie.

W Urzędzie Gminy w Tarnowcu dyżury prowadził będzie inspektor Andrzej Stefanik w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 9:00 - 11:00

tel: 13 44 864 50

tel. komórkowy: 660 876 233