Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.
Termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne stanowiące przeciwwskazania do jej przeprowadzenia.