OGŁOSZENIE dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory dla Gminy Tarnowiec

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory dla Gminy Tarnowiec na główne spotkanie Jasielskiej Agory.
Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria (I piętro).
W trakcie spotkania członkowie zespołów gminnych Jasielskiej Agory wyłonią ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.