Działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1509), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 11 - 20 października 2013 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak wiatach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne stanowiące przeciwwskazania do jej przeprowadzenia.

Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii