OGŁOSZENIE
dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu

23 października 2013 r. (środa) o godz. 16:00
w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

W czasie spotkania zostaną omówione przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce:

  • wyniki diagnozy w zakresie  stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie w energię.
  • wyniki diagnozy  sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych  pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.