Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż na pniu drzew w ilości 118 sztuk.

Przedmiotowe drzewa znajdują się nad rzeką Jasiołką w miejscowości Brzezówka. Szczegółowe informacje udziela Kierownik Nadzoru Wodnego w Jaśle (tel. 134464034). Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2013 r. o godzinie 10:00 brzeg lewy km 14+730 - 15+830 oraz o godzinie 12:00 brzeg prawy km 14+730 - 15+730.

Cena minimalna - wierzba - 9 zł. za mp;

Cena minimalna - pozostałe gatunki - 13 - 20 zł. mp.

Proszę o posiadanie na miejscu przetargu dowodu osobistego.