Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż drzew "na pniu" wraz z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego dróg powiatowych oraz uporządkowaniem terenu po wycince.

Termin realizacji: do 28.02.2015r.