Zarządzenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 14 sierpnia 2015 r. Nr 70/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.