WOJSKO CZEKA!

MIESIĘCZNE UPOSAŻENIE (na reke) 750 ZŁ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2016!!!

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej będzie realizowane w następującym terminach:

I turnus - od 7 stycznia do 29 kwietnia 2016 roku

II turnus - od 4 maja do 26 sierpnia 2016 roku

III turnus - od 6 września do 23 grudnia 2016 roku

PODEJMIJ SZYBKA DECYZJE

Osoby zainteresowane powołaniem do służby przygotowawczej prosimy o osobiste stawiennictwo do dnia 14 GRUDNIA 2015 ROKU

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

KONTAKT:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE,

UL. KOŚCIUSZKI 24

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr. 3

NUMERY TELEFONÓW

261 156 724, 261 156 721

MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA:

  1. niekarana za przestępstwo umyślne, 2} posiadająca obywatelstwo polskie,
  2. odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  3. wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
    1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
    2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
    3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.