Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym dla rolników i producentów artykułów rolno – spożywczych z terenu województwa podkarpackiego zainteresowanych uczestnictwem w działaniach realizowanych przez ARR oraz innych instytucji okołorolniczych.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2016 r. o godz.11.00 w Sali Narad  Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.

Program spotkania:

11.00 – 11.15 - Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników - Działalność Oddziału Terenowego ARR w Rzeszowie -  doświadczenia i przyszłe  wyzwania – Jacek Hynowski - Dyrektor  OT ARR

11.15 – 11.35 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”  objętego programem PROW na lata 2014-2020 - Bernadeta Dżugan - Kierownik Sekcji Wsparcia,

11.35 – 12.00 – Aktualnie prowadzone działania OT ARR:

  • Dopłaty do materiału siewnego,
  • Wycofanie z rynku owoców i warzyw związane z embargiem rosyjskim,
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny - Jan Kurzyński  - Kierownik Sekcji  Interwencji.

12.00 – 12.40 - Informacje instytucji działających w obszarze rynków rolnych podkarpacia:

  • Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Informacja Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  • Informacja Podkarpackiej Izby Rolniczej,
  • Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego,

12.40 – Dyskusja,
13.00 – Zakończenie spotkania.