W dniu 27 września 2016 r. w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. "BIESZCZADY 2016", na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania. W związku z powyższym w tym dniu o godz. 13:00 i 13:15 na terenie powiatu jasielskiego nastąpi fizyczne uruchomienie systemów alarmowych przez miejskie i gminne elementy organizacyjne SWA. Emitowane będą dwa sygnały alarmowe:

  • o godz. 13:00 - "ogłoszenie alarmu" – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut,
  • o godz. 13:15 - "odwołanie alarmu" – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Po usłyszeniu w/w sygnałów proszę nie podejmować żadnych z tym związanych działań.