Z dniem 1 stycznia 2017r istnieje możliwość wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody (art. 83f ust. 3a usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga zezwolenia), właściciele prywatnych posesji mogą wyciąć znajdujące się na nich krzewy i drzewa bez konieczności uzyskania zgody wójta.

Sytuacja zmienia się w chwili gdy wycinka drzew będzie miała związek z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą, bowiem wtedy istnieje konieczność uzyskania zezwolenia pod warunkiem że obwód drzew mierzony na wysokości 130cm nie przekroczy

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego drzewo będzie usuwane.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Przepisy nie mają zastosowania do zieleni zabytkowej rosnącej na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz drzew rosnących w lasach. Właściciel nieruchomości stanowiącej las może usuwać drzewa po uzyskaniu "asygnaty".   

Pan Andrzej Stefanik -  prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi w Gminie Tarnowiec i przyjmuje w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec.

Wycinkę drzew należy przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 marca do końca października.

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik