Gmina Tarnowiec przystępuje do przeprowadzenia akcji usuwania wyrobów zawierających azbest. Utylizacja już zdemontowanego azbestu będzie sfinansowana zarówno z budżetu Gminy Tarnowiec jak i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest mogą składać wnioski w dniach do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacje pod nr telefonu: 13 44 369 40