Informacja Starosty Jasielskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć: Scalanie i wymiana gruntów obrębu Czeluśnica, Gąsówka i Wrocanka.