OGŁOSZENIE
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 693/8 i 694 zlokalizowanych w m. Łajsce w ilości 23 sztuk -zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 61,55 m3, cena wywoławcza wynosi 5 171,65zł, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %,

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 9:00.