OGŁOSZENIE
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na wysoką cenę.

W związku z powyższym obniżam cenę przedmiotu przetargu na kwotę 3 500,00zl i ogłaszam drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących: na działce nr 693/8 i 694 zlokalizowanych w m. Łajsce w ilości 23 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 61,55 m3.

Do ceny wywoławczej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 9:00.