Dyrekcja Zespołu Szkół w Trzcinicy informuje, że od 01.03.2008r. rozpoczęła działalność w naszej szkole Państwowa Komisja Egzaminacyjna, która będzie przeprowadzać egzaminy kwalifikacyjne nadając kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych tj. rolnik i ogrodnik. Uzyskane tą drogą kwalifikacje zawodowe są równoważne ukończonej zasadniczej szkole zawodowej w w/w zawodach. Forma uzyskiwania tą drogą kwalifikacji przypomina organizowane w latach osiemdziesiątych tzw. KKR-y (Kursy Kwalifikowanego Rolnika). Formę tą zorganizowano w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uzyskiwania uprawnień rolniczych niezbędnych by móc uzyskiwać dofinansowanie z funduszy unijnych, kupować lub przejmować ziemie rolnicze czy uzyskiwać tzw. rolnicze renty strukturalne. Jest to obecnie najprostsza i najszybsza forma uzyskiwania uprawnień rolniczych.

Do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych może być dopuszczony każdy kto:

- jest osobą pełnoletnią
- ukończył gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową
- przepracował w danym zawodzie okres równy kształceniu w zasadniczej szkole zawodowej  (rolnik 3  lata, ogrodnik 2 lata) przedstawiając komisji podpisane własnoręcznie stosowne oświadczenie.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminów kwalifikacyjnych składa się w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzcinicy. Egzaminy zawodowe będą systematycznie organizowane w miarę spływających wniosków. Do wniosku należy dołączyć

- oświadczenie o stażu pracy w rolnictwie lub ogrodnictwie
- wypis z dowodu osobistego
- zdjęcie.

Bliższe informacje o egzaminie i kursach przygotowawczych do egzaminu można uzyskać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Prosimy o upowszechnienie tej informacji poprzez sołectwa wśród zainteresowanych osób za co serdecznie dziękujemy.

 

Zespól Szkół w Trzcinicy
Trzcinica 79
38-207 Przysieki
Tel/fax - 013 4429091, 013 4429011

www.zstrzcinica.pl