Wójt Gminy Tarnowiec  informuje, że w dniach od 09 kwietnia do 23 kwietnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Statutów sołectw Gminy Tarnowiec.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag i opinii do projektów statutów na formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektami statutów został udostępniony:

  1. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu - pokój Nr 7,
  2. na stronie internetowej gminy www.tarnowiec.eu
  3. u sołtysów sołectw Gminy Tarnowiec.

Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Tarnowiec posiadające czynne prawo wyborcze do organów gminy.

Wypełniony formularz należy:

  1. przesłać listownie na adres Urzędu Gminy: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec,
  2. złożyć w sekretariacie urzędu – pokój nr 7,
  3. przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opinie i uwagi  dotyczące projektów statutów sołectw podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Statutową Rady Gminy Tarnowiec.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.