Obwieszczenie
Burmistrz Miasta Jasła
Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z oo. w Tarnowie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jan Liszka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej podwyższonego ciśnienia wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową dla Zakładu Karnego w Jaśle (Warzyce 467).
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek oznaczonych nr ewid. 3156 i 3161 (obręb ewidencyjny nr 24 Gliniczek), 3164 (obręb ewidencyjny Warzyce) oraz 3 i 6/1 (obręb ewidencyjny Roztoki).


Treść obwieszczenia w załączniku.