OGŁOSZENIE

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tamowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tamowiec w ilości 3 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 34,58 m3, cena wywoławcza wynosi 4 360,72 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00.