Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 18 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci urodzone w roku 2014 mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.