Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowiec”, w którego zakres wchodzi:

 1. Remont nawierzchni drogi gminnej w Roztokach „Do Ławy” w km 0+000 - 0+186 obejmujący wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz obustronnych poboczy.
 
2. Remont nawierzchni drogi gminnej w Sądkowej „do Bochni” w km 0+000 -0+200 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy.

3. Remont nawierzchni drogi gminnej w Sądkowej „do Ławy” w km 0+154 -0+266 obejmujący likwidację przełomów, wykonanie nawierzchni bitumicznej
 
4. Remont nawierzchni drogi gminnej w Gliniku Polskim „Na Pustki” w km 0+618 - 0+818 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy

5. Remont nawierzchni drogi gminnej w Łubienku „Zapłocie” w km 0+050 -0+260 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy

6. Remont nawierzchni drogi gminnej w Tarnowcu „do Veritasu” w km 0+000 - 0+165 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy

7. Remont nawierzchni drogi gminnej we Wrocance „na Budy” w km 0+200 - 0+550 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy

8. Remont nawierzchni drogi gminnej w Umieszczu „Dubielówka” w km 0+000 - 0+176 obejmujący wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, obustronnych poboczy

Przetarg na stronie BIP Gminy Tarnowiec