Zakres robót do wykonania:

1. Remont placu postojowego w Tarnowcu obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników, roboty odwadniające i roboty wykończeniowe,

2. Remont placu postojowego w Umieszczu obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników,

3. Remont placu postojowego w Roztokach obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

4. Remont placu postojowego we Wrocance obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy.