W związku udziałem gminy w pilotażowym programie „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie realizowanym przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że w okresie od 1 do 30 września 2009 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniom będącym osobami niepełnosprawnymi z ważnym orzeczeniem, zamieszkującymi na terenie Gminy Tarnowiec.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowiec oraz pod numerem telefonu 013 44 369 36

Termin składania wniosków na rok szkolny 2009/2010 – 30 września 2009r,

 

  PDF ODT
(OpenOffice)
DOC
(MS Word)

Materiały informacyjne
Materiały informacyjne    
Wniosek
Wniosek Wniosek Wniosek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o dochodach Oświadczenie o dochodach Oświadczenie o dochodach
Załącznik do wniosku
Załącznik do wniosku