Informacja o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego prowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Tarnowiec do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Komisja Konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu informuje:

1. Do konkursu zgłosił się 1 kandydat

2. W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej przez Komisje Konkursową w dniu 21 września 2009 r., do drugiego etapu postępowania konkursowego został zakwalifikowany 1 kandydat:

  1. Wacław Kozdrój zam. Krosno

3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28 września 2009 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu.