Urząd Marszałkowsk

Województwa Podkarpackiego

Mam przyjemność poinformować Państwa, iż wzorem roku ubiegłego, Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego, ogłosił konkurs pn. „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego". Ma on na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.

W związku z powyższym, chciałbym prosić Państwa o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród mieszkańców administrowanego przez Państwa terenu oraz zachęcanie do zgłaszania kandydatów. Państwa zaangażowanie świadczyć będzie o dostrzeganiu trudnej roli sołtysa, jako aktywnego uczestnika, organizatora i bezpośredniego reprezentanta mieszkańców sołectwa.

Ze względu na zmienioną formułę konkursu, prosimy o ponowne przesłanie zgłoszeń tych z Państwa, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego. W załączeniu przesyłam aktualny Regulamin, który obowiązuje podczas tegorocznej edycji.

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 14 maja br. na adres: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Stanisław Bareja

Regulamin Konkursu.